Smile, it's Monday!

Mobile Monday Estonia
Return to home page

News and Releases

The definitive site for all Estonian mobile industry news!

Friday, 22 June 2007

Mobi Stipendium

22. juunil anti esmakordselt välja Mobi stipendium.

See läks matemaatika-informaatikateaduskonna esmakursuslasele Aleksei Panarinile, kelle puhul sai otsustavaks hea õppeedukus. Erinevatel olümpiaadidel osalemine gümnaasiumi ajal räägib temast kui andekast ja töökast inimesest. Stipendium määrati Alekseile kui lootustandvale noorele õppurile.

RSS feeds: momo news & events, estonian mobile news