Aura Capital invests in Fromdistance

Fromdistance, juhtiv seadmehalduse tarkvara arendaja, teatab Aura Capital'i investeeringust firmasse. Investeering aitab Fromdistance'l laiendada oma äri Euroopa, Lähis-Ida ning valitud Aasia ja Aafrika turgudele.

Alates 2004. aastast on Fromdistance arendanud seadmehalduse tarkvara Fromdistance MDM, mida pakutakse ja müüakse turva- ja hinnateadlikele firmadele. Turundus toimub läbi müügikanalite võrgustiku, mis koosneb süsteemiintegraatoritest, IT-teenuse pakkujatest ja edasimüüjatest. Fromdistance MDM on loonud madala omahinna ja lihtsa kasutatavusega uue taseme ettevõtete mobiilseadmete halduses. Peamiselt pakub Fromdistance MDM võimalust koguda suurt valikut seadmekohast infot ning kasutada parimaid vahendeid veaanalüüsiks ja lõppkasutajate toeks.

"Fromdistance on vaieldamatult mobiilseadmete halduse esireas," ütleb Ari Siponmaa, Aura Capital'i tegevjuht. "Ettevõte on olnud võimeline tajuma turu arengusuundi ning looma eduka äri, ühendades tehnilised oskused kasutajatest lähtuva innovaatilisusega," jätkab ta. Jouko Vierumäki, Fromdistance tegevjuht ja asutaja, on rahul saades Aura Capital'i investoriks ning vaatab koos uue partneriga julgelt tulevikku. "Aura Capital veenis meid oma analüüsivõime ja positiivsete tulemustega. Samuti jagavad nad meie turunägemust," ütleb Vierumäki, ning jätkab: "Investeering võimaldab meil jätkuvalt tugevdada tootearendust ning erinevate müügikanalite tuge."

Petri Salonen, Aura Capital'i partner, on nimetatud AS Fromdistance nõukogu liikmeks.

Täiendav informatsiooni investeeringu kohta saab Jouko Vierumäkilt, AS Fromdistance tegevjuht, jouko@fromdistance.com, +372 5292672.

Fromdistance
Fromdistance on Eesti tarkvarafirma, mis on spetsialiseerunud äriotstarbeliste mobiilirakenduste arendamisele. Ettevõtte peamiseks tooteks on Fromdistance MDM, firmadele mõeldud laiapõhjaline pakett mobiilseadmete haldamiseks.

Aura Capital
1997. aastal loodud Aura Capital on üks vähestest erakapitalil põhinevatest investeerimisfirmadest Soomes. Aura Capital investeerib peamiselt uutesse erakordsete kasvuvõimaluste ning intellektuaalse pagasiga firmadesse. Seetõttu on nende investeeringud tihti seotud selliste aladega nagu tarkvara, mobiiltehnoloogia,
bio- ja nanotehnoloogia.


Fromdistance, a leading device management software vendor, announces Aura Capital’s investment in the company. This investment helps Fromdistance to expand its business operations in Europe, The Middle East, and through selected markets in Asia and Africa.

Since 2004, Fromdistance has developed device management products, featuring Fromdistance MDM which is marketed and sold to security and cost-conscious organisations. Distribution is handled by way of a reseller network comprising of system integrators, IT service providers, and value-added resellers. The Fromdistance MDM product is not only cost-efficient to deploy, but easy to use. Fromdistance MDM has set new standards in enterprise mobile device management. In particular, Fromdistance MDM offers an industry leading array of features and superior tools for end user support and troubleshooting.
"Fromdistance has been a sovereign pioneer in mobile device management", says Ari Siponmaa, Managing Partner of Aura Capital. "The company has been able to sense trends and develop business by combining technical excellence with customer-driven innovation." Jouko Vierumäki, CEO and founder of Fromdistance, is pleased to have Aura Capital as an investor in Fromdistance and is looking forward to the future with this new partnership. Jouko Vierumäki says, "Aura Capital convinced us with their diligence and track record; they also share our vision of the market." CEO Jouko Vierumäki continues, "The investment allows Fromdistance to further strengthen our product development and channel support."
Mr. Petri Salonen, a Partner of Aura Capital, will become a member of the supervisory board of Fromdistance.

For further information on the investment, contact Jouko Vierumäki, CEO of Fromdistance, jouko@fromdistance.com, +372 5292672.

Information on Fromdistance
Fromdistance is an Estonian software company specialised in challenging mobile applications for business use. The flagship product of Fromdistance is Fromdistance MDM, a comprehensive suite for device management for enterprises.

Information on Aura Capital
Founded 1997, Aura Capital is one of the few private venture capital firms in Finland. Aura Capital principally invests in start-up and early-stage companies with exceptional intellectual property and growth potential and hence the investments typically fall in areas such as software, mobile technology, biotechnology and nanotechnology.
Powered by Blogger.