MobileMonday announces its 10 Year Anniversary Summit and Peer Awards

Helsingis ja Tallinnas, 27-29 september 2010,
tähistades 10 aastat kogukonda, koostööd ja innovatsiooni.

MobileMonday, tähistades oma 10. tegutsemisaastat ning koostöövaimu teatab ametlikult, et Helsingi ja Tallinn on kaasvõõrustajad MobileMonday Summit'ile ja Peer Awards'ile mis toimuvad 27-29 september 2010.

Jari Tammisto, MobileMonday CEO ütleb: "Me oleme väga rõõmsad, et saame MobileMonday 2010 Summit'iga olla tagasi Helsingis, et tähistada organisatsiooni 10. aastapäeva ning võõrustada seda koos meie sõsar-kojaga Tallinnas. Eesti oma loova mobiilse keskkonnaga on maailmale tutvustanud mitmeid innovaatilisi teenuseid viimase 10 aasta jooksul - me ei suudaks leida paremat koostööpartnerit aastaks 2010. Samuti on Tallinn vaid kiviviske kaugusel nii, et meile oli loomulik ühendada oma jõud. Me oleme kindlad, et kõik kes sel aastal üritusest osa võtavad, saavad millegi suurepärase osaliseks."

Vaatamata oma tagasihoidlikele juurtele Helsingis aastal 2000 on MobileMonday (tuntud kui MoMo) kasvanud dünaamiliseks globaalseks kogukonnaks 102 kohaliku kojaga rohkem kui 50 riigis, sealhulgas metropolides nagu New York, Tokyo, Mumbai, Shangai, Berliin, Johannesburg ja Buenos Aires.

Juba ainuüksi viimase 12 kuuga on lisandunud 18 uut koda, võõrustatud on pea 1000 üritust, millesse on kaasatud ca 150 000 mobiilivaldkonna spetsialisti üle maailma. Kõik see on organiseeritud sõltumatu ja avatud suhtumisega vabatahtlike kogukonna poolt, kes investeerivad ürituste korraldamisse oma aega, energiat ja loovust, et arendada nende kohalikku MoMo kontseptsiooni, toetades nii rohujuuretasandi innovatsiooni, piirideülest ideedejagamist, äriarendust ja kontaktide loomist.

Tammisto lisab: "Selle aasta teema on "FinEst Mobile Innovation", see toob kokku parima Soome ja Eesti mobiilitööstusest, otse MoMo kogukonna ette. Üritus hõlmab workshop'e, esitlusi ja ettevõtete külastusi nii Helsingis kui Tallinnas. Samuti tõstab summit esile põnevaid uusi arenguid meie kõige uuematest kodadest (Aafrikast ja Pakistanist) ning otseloomulikult toimub ürituse raames iga-aastane Peer Awards, mis annab võimaluse parimatele mobiili-startup'idele end näidata rahvusvahelise publiku ees. Ja kindlasti, ei saa me unustada MoMo 10. juubeli pidu!" naeratab ta, "MoMo fenomenaalse edu ja kasvu taga on meie suurepärane kogukond ja me ootame pikisilmi, et tähistada nendega 10. tegutsemisaastat, koos sõpradega Soomest, Eestist ja üle maailma."

Registratsioon MobileMonday 10 aasta juubeli Summit'ile on avatud. Rohkem infot ja programmi leiab, külastades internetiaadressi www.mobilemonday.net.

Teretulemast!


MobileMonday'st:

Kui kaks hästi tuntud mobiilitööstuse visionääri Soomes, kutsusid pundi oma kolleege kõrtsu, et vahetada mõtteid ja ideesid ühel esmaspäeva õhtul 2000. aasta sügisel, ei olnud neil aimugi, et nad on loomas rahvusvahelist fenomeni.

Alates sellest on linnades üle maailma kogunenud mobiilisektori mõtlejad ja innovaatorid iga kuu esimesel esmaspäeval nende enda MobileMonday kodadesse. Praeguseks on MoMo kojad kõikides suuremates linnades kõikidel kontinentidel, mis teeb MobileMonday'st maailma suurima mobiili-inimeste kogukonna.

MobileMonday Summit on näide tõeliselt kiirest kasvust. Esimene summit 2005. aastal tõi kokku neli MoMo koda ja vähem kui 500 külastajat. 2006. aasta summit'iks oli kodasid juba 17 rohkem kui 1000 külalisega. 2008 aasta summit'il osalses rohkem kui 50 koda üle maailma ja üle 1500 inimese.

Rohkem MobileMonday'st: www.mobilemonday.net


MobileMonday announces its 10 Year Anniversary Summit and Peer Awards Helsinki/Tallinn, 27-29 September 2010.
Celebrating 10 years of community, collaboration and innovation.

In celebration of its 10 year anniversary, and in the collaborative spirit of MobileMonday, Helsinki and Tallinn are officially announced as co-hosts of the MobileMonday Summit and Peer Awards that will be held from 27-29 September 2010.

Jari Tammisto, Mobile Monday’s CEO says, “We’re thrilled to be back in Helsinki to ring in 10 years and also to be co-hosting this year’s event with our sister chapter in Tallinn. Estonia is a hub of mobile creativity and has pioneered several innovative services in the past decade. We could not ask for a better partner and collaborator for 2010. And given that we’re only a stone’s throw away (80km by ferry), it was natural for us to join forces. Everyone attending this year’s event is in for a treat.“

From its humble origins in Helsinki in 2000, MobileMonday (fondly known as ‘MoMo’) has grown to a dynamic global community with 102 local chapters in 50+ countries including megacities such as New York, Tokyo, Mumbai, Shanghai, Berlin, Johannesburg, and Buenos Aires.

In the past 12 months alone 18 new chapters have been added, close to 1000 events have been hosted, and some 150.000 mobile professionals have been involved across all continents. And everything is organized by an open and independent community of individuals who volunteer their time, energy and creativity in developing the local MoMo concept, organizing monthly meetings and events, and fostering all things mobile including grass roots innovation, cross border business development, idea sharing, and just good old camaraderie.

Tammisto adds, “This year’s theme ‘Fin/Est Mobile Innovation’ will bring the best of the Finnish and Estonian mobile industries right to the MoMo community including workshops, presentations and site visits in both Helsinki and Tallinn. The summit will also highlight exciting developments coming from some of our newest chapters, and of course the event will include the annual Peer Awards bringing the best of mobile startups. Oh…and we can’t forget the party. MoMo’s phenomenal success and growth is because of our great community and we look forward to celebrating our 10 year anniversary with our comrades and supporters from Finland, Estonia and abroad.”

Registration for the MobileMonday 10 Year Anniversary Summit is now open and program information can be found by visiting www.mobilemonday.net.

Welcome!


About MobileMonday

When two well-know visionaries of the wireless industry in Finland invited a bunch of their colleagues for drinks and an exchange of ideas and information one Monday night in the Fall of 2000, they had no idea they were creating an international phenomenon.

Since then, in cities all over the world, thinkers and innovators in wireless have been getting together on the first Monday of every month in their own MobileMonday chapters. There are now chapters in major cities on every continent, making MobileMonday the world’s leading mobile community.

The Global Summit is a true fast-growth story. The first summit in 2005 brought four MoMo chapters and fewer than 500 delegates together. By the 2006 summit, the number of chapters had grown to 17, with over 1,000 delegates. At the 2008 summit there were more than 50 chapters from around the world and 1,500 delegates.

Learn more about MobileMonday: www.mobilemonday.net
Powered by Blogger.