MobileMonday - Cross-platform Development on Mobile

Käesoleva hooaja viimane MobileMonday Tartus enne suvepuhkust vaatab sügavamale tööriistakasti platvormiüleste rakenduste loomise osas. Tavapäraselt tasuta mobiili-kogukonnaüritus toimub 10. juuni õhtul kell 18:00 Ülikooli Kohvikus.

Üks suurimaid probleeme mobiilirakendustega on see, et erinevaid mobiiliplatvorme, millele arendada on rohkem kui üks: Android, iPhone, Windows Phone, BlackBerry, Nokia S40 jms, ning lisaks veel tahvelarvutid.

Tihtipeale peab üks rakendus jooksma rohkem kui ühel platvormil ning see tähendab suurusjärk suuremat töömahtu ja sellega ka suuremat eelarvet teostusele. Iga probleem peidab endas aga võimalusi ning mitmed ettevõtteid on välja töötanud lahendusi, mis peaks võimaldama mobiiliarendajal luua rakendus, mis töötab mitme platvormi peal.

Sellistel "mitu ühe hoobiga" lahendustel on aga oma head ja vead. Seekord uurimegi, milliseid lahendusi meie kogukonna liikmed kasutanud on ning milliseid neist võiks tulevikus kasutada.

Ajakava:

18:00 Priit Salumaa, Co-founder at MoMo Estonia - Opening words AND why we are not talking about "JQueryMobile and HTML5"
18:15 Jüri Tarkpea - Chief Technologist @ Oskando / SeeMe "Sencha in native container - why, pros, cons"
18:35 Henri Mägi - Mobile Software Engineer @ Mooncascade - "Cross-platform app with PhoneGap"

18:55 Refreshment and networking break

19:15 Oleg Knut - Mobile Technology Unit Lead @ Axinom - “Mobile applications development with Xamarin”
19:35 Timo Kallaste - Software Engineer @ Mobi - "Unity - Now with free mobile development!"
19:55 Karl Ots - Technical Specialis @ AppCampus - "Building cross-platform mobile apps with Windows Azure Mobile Services."
20:15 Karl Ots - "5min about AppCampus and how to get your apps financed :)"

20:20 Networking and drinks! As usual for MobileMonday :)

Koht: Ülikooli Kohvik, II korruse Rõdusaal. Ülikooli 20, Tartu. Üritus toimub inglise keeles.

Registreerumine: Üritus on küll tasuta, kuid registreerumine on kohustuslik:

Eventbrite - MobileMonday - Cross-platform Development on Mobile

Üritust toetavad Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond, MooncascadeFortumo.

The seasons' last MobileMonday in Tartu will look deeper into the toolbox of cross-platform mobile development before going to summer vacation. The usual, completely free and open mobile-community event will start at 18:00 on the evening of June the 10th at Ülikooli Kohvik.

One of the biggest problems in mobile software development is that there is more than one mobile platform to develop on: Android, iPhone, Windows Phone, BlackBerry, Nokia S40 etc. plus the pads as if the world would not be complicated enough.

Very often a mobile application has to run on more than one platform and this means for a developer a larger work estimate and larger budget for the implementation. But every problem hides an opportunity. Thus several companies have developed solutions for cross-platform development to enable that one code runs on multiple platforms

These kind of "multy-purpose tools" will have their own problems. This time we are goint to see which kind of solutions have our community members tried out and which ones to use in the future.

Schedule:

18:00 Priit Salumaa, Co-founder at MoMo Estonia - Opening words AND why we are not talking about "JQueryMobile and HTML5"
18:15 Jüri Tarkpea - Chief Technologist @ Oskando / SeeMe "Sencha in native container - why, pros, cons"
18:35 Henri Mägi - Mobile Software Engineer @ Mooncascade - "Cross-platform app with PhoneGap"

18:55 Refreshment and networking break

19:15 Oleg Knut - Mobile Technology Unit Lead @ Axinom - “Mobile applications development with Xamarin”
19:35 Timo Kallaste - Software Engineer @ Mobi - "Unity - Now with free mobile development!"
19:55 Karl Ots - Technical Specialis @ AppCampus - "Building cross-platform mobile apps with Windows Azure Mobile Services."
20:15 Karl Ots - "5min about AppCampus and how to get your apps financed :)"

20:20 Networking and drinks! As usual for MobileMonday :)

The event is held in English.

VenueÜlikooli Kohvik (University Cafe), II floor Rõdusaal. Ülikooli 20, Tartu.

Registration: Although, the event is for free, the registration is mandatory:

Powered by Blogger.