100000 Mobile ID transactions

Mobiil-ID kasutus ületas 100 000 tehingu piiri. Ümmarguse numbriga juubelitehinguks sai sisselogimine internetipanka.

Mobiil-ID teenus mis võimaldab inimesel turvaliselt tõendada oma isikut mobiili vahendusel (näiteks internetipanka või EMT Iseteenindusse sisenemisel) ning anda digitaalset allkirja.

„Eelmise aasta mais turule toodud teenuse kasutus on rõõmustavalt kiiresti kasvamas,” ütles EMT lisateenuste ärijuht Indrek Österman. „Iga kuu lisandub nii uusi kasutajaid kui kasvab seniste kasutajate kasutuskordade arv. See näitab, et Mobiil-ID kui turvaline ja mugav võimalus internetis talitamiseks on inimeste poolt omaks võetud.”

"Kasvõi tänasest Eesti Ekspressist võib lugeda, kuidas tuhanded inimesed internetipettuse osaliseks langesid. Hea meel on näha, et üha enam Eesti inimesi valib enesekaitseks üliturvalised ID-kaardi ja Mobiil-ID - see teeb Eesti küberpättidele ebaatraktiivseks kohaks," kommenteeris Vaata Maailma Sihtasutuse projektijuht Mart Parve.

Eesmärgiga võimaldada inimestel proovida Mobiil-ID ja ID-kaardi kasutamist internetis on praegu käimas ka digiallkirjastamise loosikampaania. Loosis osalemiseks peab inimene andma Mobiil-iD või ID kaardi vahendusel digitaalallkirja. Auhinnafondis on võimsad Dell XPS sülearvuteid, mobiiltelefonid ja peaauhinnana 30000-kroonine reisipakett. Loos asub www.arvutikaitse.ee/loos ning toimub Vaata Maailma Sihtasutuse projekti Arvutikaitse 2009 raames.

Mobiil-ID teenusega liitumine ja teenuse kasutamine on kuni 2008. aasta lõpuni tasuta. Teenuse kasutamiseks tuleb sõlmida EMT kliendil Mobiil-ID leping.


Over 100000 transactions have been performed via Mobile ID. Threshold was crossed with a log in to internet bank.

Mobile ID is a service which enables secure authentication of the person via mobile phone, e.g. when entering internet bank of EMT self-service. Mobile ID also verifies digital signature.

"Usage of the service, which was introduced last May, is growing rapidly", said business manager of EMT additional services Indrek Österman. "Every month we see new users joining and also increasing number of transactions done by existing users. This shows that people have accepted Mobile ID to be a secure and convenient verification method for internet based procedures."

"Today’s Eesti Ekspress describes how thousands of people have become victims of Internet fraud. It is good to see that ever-growing number of people in Estonia choose ID card and Mobile ID to ensure the security of their actions – this makes Estonia an unattractive playfield for cyber criminals", commented Mart Parve, project manager of foundation Vaata Maailma.

A digital signature lottery campaign has been launched to offer a possibility for people to try Mobile ID and ID card functions in the Internet. To enter the draw, a person must give digital signature via Mobile ID or ID card. Prize fund contains powerful Dell XPS laptops and mobile phones; also, as a main prize, a travel package with a value of EEK 30000.

Subscribing to Mobile ID service and also the usage is free until the end of 2008. To use the service, EMT customers must subscribe to Mobile ID contract.

Powered by Blogger.