International workshop SPM2008 in Tartu, Estonia


Tartu Ülikoolis toimub 10.-14. märtsini 2008 rahvusvaheline konverents
"Sotsiaalse positsioneerimise meetod 2008" (SPM 2008) mobiilpositsioneerimise rakendustest geograafias, mis toob ülikooli kokku oma ala tippspetsialiste 14 riigist.


Konverentsist võtavad osa enamus mobiilpositsioneerimise rakenduste ja asukohapõhiste teenustega tegelevate geograafide ja linnaplaneerijate aktiivsetest töögruppidest Iisraelis, Hollandis, Belgias, Austrias, USA-s ning mujal. Üritust korraldava TÜ inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli mobiilsusuuringute töögrupp on teemaga tegelenud alates 2001. aastast. 2006. aastal osaleti muuhulgas Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eestit esindavas interaktiivses linnaplaneerimise
projektis.

TÜ inimgeograafia õppetooli juhataja professor Rein Ahase sõnul on mobiilpositsioneerimisel suured tulevikuväljavaated reaalaja seirekeskkondade ja nn "targa linna" arendamisel ning inimeste ruumilise käitumise uuringute läbiviimisel. "Konverenstil uuritakse, kuidas meie asukoht kui selline on muutumas teenuseks, nagu ka linna- ja regionaalplaneerimine. Mobiilpositsioneerimisega kaasnevad ka praegusel ajal ülimalt aktuaalsed jälgimishirmu ja privaatsuse teemad," ütles Ahas.

Konverentsi ajal toimub kohapeal ka praktiline uurimiseksperiment, kus konverenstil osalevad doktorandid lahendavad kaks ülesannet asukohapõhiste teenuste arendamiseks ja asukoha määramiseks erinevate meetoditega. Andmed ja ühendused, nagu ka telefonid koos SIM-kaartidega on mobiilsusuuringute töögrupi kauaaegse partneri EMT poolt.

Konverensti töökeel on inglise keel. Üritust toetavad EITSA ning TÜ ökoloogia ja keskkonnateaduste doktorikool.

Rohkem infot konverentsi kodulehelt: http://www.ut.ee/spm2008


Social Positioning Method (SPM) 2008 - Mobile positioning data in geography and planning: data, analyses and applications (10-14 March 2008, Estonia)

Organised by: Chair of Human Geography, University of Tartu and Positium LBS
The aim of SPM 2008 workshop is to discuss theoretical, methodological and practical aspects of mobile positioning based applications in geography and planning and to share know-how between academic, public and private institutions.

Objectives are:
 • to teach participants to handle mobile positioning related issues with theoretical and practical lessons on data management, analyses and real-time mapping;
 • to develop new approaches for using mobile positioning in geography, planning, public administration and businesses especially using mobility studies, population geography, mobility related sustainability studies and real-time mapping;
 • to share know-how of mobile positioning applications between academic, public and private institutions and to start active networking;
 • to discuss aspects of data security, privacy and surveillance.
Target groups: Master- and PhD students, researchers and lecturers in disciplines of Geography, Economics, Public Administration, Architecture, Planning, GIS and IT Disciplines. Practicing specialists from ICT companies.

Activities:
 • paper submission round;
 • theoretical lectures;
 • practical seminars and studies;
 • site visits to LBS companies in Estonia;
 • practical work and discussion of results in mobile positioning laboratory of University of Tartu;
 • student paper discussions.
Invited keynote speakers:
 • Prof. G. Gartner Vienna TU, Austria;
 • Prof. J. Jauhiainen Univ. of Oulu, Finland;
 • Prof C. Ratti, MIT, USA;
 • Dr. T. Tammaru, University of Tartu, Estonia
 • Prof H. Timmermans, Eindhoven University of Technology, Holland;
 • Dr. H.J. Tork Estonian Space Council;
 • Prof. F. Witlox, Univ. of Gent, Belgium

Powered by Blogger.